Events at Dolenja vas pri Senožečah – Cerkev Žalostne Matere Božje

– Kraj / Location Dolenja vas pri Senožečah, Cerkev Žalostne Matere Božje – Organizator (ime inštitucije ali zasebnika) / Organisation, Organizer ZVKDS Restavratorski center, Oddelek za stensko slikarstvo in mozaike, – Naslov dogodka in kratka vsebina (kaj, kratek opis) / Event title, short description Ogled restavratorskih del na poslikavah v prezbiteriju cerkve. V cerkvi sta […]