Podrobnosti dogodka


– Kraj / Location

Dolenja vas pri Senožečah, Cerkev Žalostne Matere Božje

– Organizator (ime inštitucije ali zasebnika) / Organisation, Organizer

ZVKDS Restavratorski center, Oddelek za stensko slikarstvo in mozaike,

– Naslov dogodka in kratka vsebina (kaj, kratek opis) / Event title, short description

Ogled restavratorskih del na poslikavah v prezbiteriju cerkve.

V cerkvi sta bila konec 15. stol. v celoti poslikana prezbiterij in slavoločna stena cerkvene ladje. Poslikave so bile izpod beležev odkrite v 70-ih letih 20. stol.. Zaradi propadanja poslikav je so bili potrebni vnovični restavratorski posegi. Restavratorska dela tečejo že nekaj let in zajemajo sanacijo ometov in barvne plasti, ter kitanja poškodb in estetsko prezentacijo poslikave.

– Datum / Date of the event

14. 10. 2021 14.00 – 17.00

– Stik / Contact

ZVKDS Restavratorski center, Oddelek za stensko slikarstvo in mozaike,

Andrej Jazbec, 051 617 210, andrej.jazbec@zvkds.si