Podrobnosti dogodka

  • Datum:
  • Kraj dogodka: Splet

 

– Kraj / Location

Splet:

https://2021.aluo.uni-lj.si/Konserviranje-in-restavriranje

 

– Organizator (ime inštitucije ali zasebnika) / Organisation, Organizer

Oddelek za restavratorstvo, UL ALUO

 

– Naslov dogodka in kratka vsebina (kaj, kratek opis) / Event title, short description

Spletna razstava UL ALUO 2021

Razstava prikazuje izbor dosežkov študentov celotne UL ALUO v študijskem  letu 2020/21. Na objavljeni povezavi izpostavljamo delo na Oddelku za restavratorstvo UL ALUO na dodiplomski in podiplomski stopnji. Na obeh stopnjah Oddelek tesno sodeluje z ZVKDS Restavratorskim centrom ter muzeji in galerijami, kar lahko razberemo tudi iz predstavljenih rezultatov.

 

– Datum / Date of the event

julij in avgust 2021

 

– Stik / Contact

UL ALUO, Oddelek za restavratorstvo

Tamara Trček Pečak, 041 478 404, Tamara.TrcekPecak@aluo.uni-lj.si, tamara_trcek_pecek@guest.arnes.si

 

 

Predstavitev tehnoloških študij detajla slike na lesu s pozlačenim ozadjem.

Oddelek za restavratorstvo
Stopnja študija: UNI
Predmet: Kopistika 1
Študentka: Katja Tittl
Mentorici: prof. Tamara Trček Pečak in doc. mag. Martina Vuga
Strokovna sodelavka mag. Irma Langus Hribar, NMS

Podatki o izvirni sliki:
Neznani mojster iz Spiša, Sveto sorodstvo, po 1510, tempera na lesu, 130 x 121 cm, inv. št. N 1528, Narodni muzej Slovenije (foto: Tomaž Lauko)

 

 

Predstavitev tehnoloških študij detajla slike na lesu s pozlačenim ozadjem.

Oddelek za restavratorstvo
Stopnja študija: UNI
Predmet: Kopistika 1
Študent: Urh Tacar
Mentorici: prof. Tamara Trček Pečak in doc. mag. Martina Vuga
Strokovna sodelavka mag. Irma Langus Hribar, NMS

Podatki o izvirni sliki:
Neznani mojster iz Spiša, Sveto sorodstvo, po 1510, tempera na lesu, 130 x 121 cm, inv. št. N 1528, Narodni muzej Slovenije (foto: Tomaž Lauko)

 

 

Prikaz 3D dokumentacije o stanju lesenih kipov iz Forma Vive v Kostanjevici kot del Erasmus + projekta Re-Forma Viva.

Oddelek za restavratorstvo
Stopnja študija: MA
Predmeta: Seminar in Digitalna dokumentalistika
Študentki: Ana Sterle in Lara Skukan
Mentorja: prof. Tamara Trček Pečak in prof. dr. Denis Trček
Izdelava 3D modela: študentje NTF, mentorici: prof. dr. Helena Gabrijelčič, prof. dr. Deja Muck