Events: 8th oktober 2021

Tudi letošnje leto konservatorsko-restavratorska društva in združenja iz 22. držav, povezana preko E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations) organiziramo Evropske dneve konservatorstva-restavratorstva, s katerimi bomo svoje delo javnosti predstavljali strokovnjaki z različnih področij našega delovanja (več na: https://www.ecco-eu.org/european-day-of-conservation-restoration/european-days-cr-2021/). Za Dan konservatorstva-restavratorstva je bila izbrana nedelja 10. oktobra 2021 z namenom, da bi bil dogodek dostopen […]

– Kraj / Location Gruberjeva palača (Arhiv RS), Zvedarska 1, Ljubljana – Organizator (ime inštitucije ali zasebnika) / Organisation, Organizer ZVKDS Restavratorski center, Oddelek za stensko slikarstvo in mozaike – Naslov dogodka in kratka vsebina (kaj, kratek opis) / Event title, short description Ogled konservatorsko-restavratorskih postopkov na Cremser-Schmidtovi stropni poslikavi Alegorija trgovine, obrti in tehnike […]